[THIAGO1112] Clan


The master of the clan [THIAGO1112] is : nehemias

The assistant of the clan [THIAGO1112] is : fernanfloo76

Clan Name NickName Master Assistant Status
[THIAGO1112] nehemias    
[THIAGO1112] SNIPER2000    
[THIAGO1112] ROLDAN    
[THIAGO1112] xCALMAx    
[THIAGO1112] xHAKERx    
[THIAGO1112] D4ng3R356    
[THIAGO1112] fernanfloo76    
[THIAGO1112] ImDark    
[THIAGO1112] guest1235    
[THIAGO1112] XxXdeysiXxX