BoxBo Ranking

Rank Nickname Kill
31 SashaUA 165
32 monster00 162
33 Aizvce 160
34 RassvetApos 159
35 kerstman123 156
36 scorpeon 155
37 BrostiLEVER 150
38 Joxxx 147
39 Arsalan 143
40 tapchow101 142

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10