WrenchBo Ranking

Rank Nickname Kill
1 TinyJiss 5476
2 gasljdddd 3639
3 izayahthegod 1325
4 FireXAssasin 953
5 sydneyhot 887
6 andrey131313 871
7 tommyfool 810
8 VoromWeiper 738
9 JaysonZouYT 705
10 gigeri 596

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10